- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Exclusiveความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัย ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประกันภัย ภาคบังคับ/ภาคสมัครใจ

ในการต่อภาษีประจำปีรถยนต์และรถมอเตอไซต์นั้น ประกันภัยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและจำเป็นต้องมี ซึ่งในที่นี้เราเรียกทั่วไปว่า พ.ร.. รถ ซึ่งชื่อเต็มก็คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งกฎหมายบังคับต้องมีท่านถึงจะสามารถ ต่อภาษีรถประจำปีได้

โดยทั่วไปการต่อภาษีประจำปี จำเป็นต้องมีคือ

  1. พ.ร.บ. รถ (บังคับ : ดูแลคนไม่ดูแลรถ)
  2. สมุดจดทะเบียนรถ
  3. เอกสารตรวจสภาพรถ (รถมอเตอไซต์ เกิน 5ปี, รถยนต์เกิน 7ปี)
  4. ประกันภัยรถยนต์ (ไม่บังคับ ป1,2,3 : คุ้มครองทั้งรถ, ทรัพย์สิน และคน)

เห็นไหมครับว่าการมี พรบ รถ นั้นสำคัญมาก เพราะอย่างน้อยๆหากท่านเป็นฝ่ายผิดก็จะได้ค่าชดเชยเบื้องต้น และหากท่านเป็นฝ่ายถูกจะได้ค่าสินไหมทดแทนตามตารางด้านบน “ความคุ้มครองตามกรมธรรม์” และหากท่านต้องการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินของท่านและคู่กรณีด้วย ท่านสามารถทำประกันภัยประเภทสมัครใจเพิ่มเติมเข้าไปอีกได้เช่นกัน เรามีหลากหลายบริษัทและหลากหลายกรมธรรม์และพร้อมให้คำปรึกษาเช่นกันครับ

สนใจทำ พรบ รถ กับเราคลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme